Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.bezpiecznyurwis.pl

 1. Informacje ogólne.
  1. Administratorem serwisu www.bezpiecznyurwis.pl jest:
   WOW Wioletta Woźniak
   Adres: al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy
   NIP: 646-255-11-40
   REGON: 243631867
   Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra Gospodarki.
  2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
   • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
   • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Home.pl S.A.
 2. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Administrator serwisu przetwarza dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu.
  2. Administrator serwisu może przetwarzać dane użytkowników w celach marketingowych o ile użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.
  3. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo uaktualniania ,uzupełniania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  4. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika serwisu, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
  5. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora serwisu mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora serwisu oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
  6. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
  7. Administrator serwisu oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 3. Informacje w formularzach.
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
  4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu sprzedaży.
 4. Logi serwera.
  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej w formie logów serwera. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
  2. Dane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  3. Dane w logach serwera są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwisem.
 5. Polityka plików cookies
  1. Nasz sklep internetowy dla zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności wykorzystuje pliki cookies. Cookies to małe pliki, które serwer internetowy zapisuje na komputerze internauty, gdy ten odwiedzana stronę.
  2. Stosowane w naszym sklepie pliki cookies są bezpieczne i w żaden sposób nie szkodzą internaucie, nie przechowują również żadnych danych osobowych czy innych poufnych informacji. Macie Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia obsługi plików cookies na swoim urządzeniu w ustawieniach przeglądarki internetowej. W takim funkcjonalności sklepu wykorzystujące pliki cookies mogą przestać funkcjonować.
  3. Nasz sklep internetowy wykorzytuje pliki cookies m.in. aby:
   • uwierzytelniać użytkownika w serwisie i tworzyć sesję użytkownika w serwisie,
   • prawidłowo obsługiwać koszyk i schowek,
   • umożliwić nam przeanalizowanie statystyk odwiedzin sklepu i produktów.
  4. Używamy 2 rodzajów plików cookies:
   • sesyjne - są to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu internauty, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
   • stałe - pliki pozostają na urządzeniu internauty przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez internautę.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z POLITYKA_COOKIE .